f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/12/2563 ประชุมบูรณาการอำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงเทศการปีใหม่ 2564
2 25/11/2563 ประชุมหารือแนวทางแก้ไขและจัดการสาธารณูโภคกีดขวางงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
3 17/11/2563 ประชุมเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชน ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย.63
4 06/11/2563 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชัย - พะโค
5 30/10/2563 ฝนตกหนักน้ำท่วมขังบริเวณบ้านพักอาศัยของราษฎร อำเภอโชคชัย
6 22/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริหารจัดการจราจร
7 21/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริหารจัดการจราจร
8 20/10/2563
no image
งบทดลอง ปี 2563
9 20/10/2563
no image
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ 2563
10 19/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำ
11 19/10/2563 ลงพื้นที่น้ำท่วมบริหารจัดการจราจร
12 19/10/2563 ประชุมวางแผนแก้ใขป้องกันน้ำท่วม
13 25/10/2562
no image
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ
14 25/10/2562
no image
งบทดลอง ปี 2562