f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/01/2565 ประชุมชี้แจงโครงการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ทางคู่ขนาน) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย- หนองมัน
2 23/12/2564 ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค – หนองสนวน
3 20/12/2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 และ24 งานขยาย 4 ช่องจราจร งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางคู่ขนาน
4 12/10/2564 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ + เปิดเผย
5 07/10/2564 งบทดลอง2564
6 26/07/2564 รพ.สนามนครราชสีมา แห่งที่ 3
7 30/06/2564 รับมอบประกาศนียบัตร และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์
8 15/03/2564 เปิดสัญญาณไฟจราจร คนข้ามถนน
9 23/12/2563 ประชุมบูรณาการอำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงเทศการปีใหม่ 2564
10 25/11/2563 ประชุมหารือแนวทางแก้ไขและจัดการสาธารณูโภคกีดขวางงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
11 17/11/2563 ประชุมเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชน ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย.63
12 06/11/2563 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชัย - พะโค
13 30/10/2563 ฝนตกหนักน้ำท่วมขังบริเวณบ้านพักอาศัยของราษฎร อำเภอโชคชัย
14 22/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริหารจัดการจราจร
15 21/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริหารจัดการจราจร