f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 26/07/2564 รพ.สนามนครราชสีมา แห่งที่ 3
2 30/06/2564 รับมอบประกาศนียบัตร และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์
3 15/03/2564 เปิดสัญญาณไฟจราจร คนข้ามถนน
4 23/12/2563 ประชุมบูรณาการอำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงเทศการปีใหม่ 2564
5 25/11/2563 ประชุมหารือแนวทางแก้ไขและจัดการสาธารณูโภคกีดขวางงานก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
6 17/11/2563 ประชุมเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชน ช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย.63
7 06/11/2563 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชัย - พะโค
8 30/10/2563 ฝนตกหนักน้ำท่วมขังบริเวณบ้านพักอาศัยของราษฎร อำเภอโชคชัย
9 22/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริหารจัดการจราจร
10 21/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริหารจัดการจราจร
11 20/10/2563
no image
งบทดลอง ปี 2563
12 20/10/2563
no image
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ 2563
13 19/10/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำ
14 19/10/2563 ลงพื้นที่น้ำท่วมบริหารจัดการจราจร
15 19/10/2563 ประชุมวางแผนแก้ใขป้องกันน้ำท่วม