f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุมวางแผนแก้ใขป้องกันน้ำท่วม
ลงวันที่ 19/10/2563

  นายไชยวิทย์  บุรสมบูรณ์  ผู้อำนวยการแขวงฯ นครราชสีมาที่ 3 ประชุมวางแผนแก้ไขป้องกันน้ำท่วม  และการบริหารจัดการจราจร  ในพื้นที่ทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนทางหลวง


'