f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จิตอาสา วันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 07/12/2563

นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงฯ นครราชสีมาที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ. บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 304 (หน้ากองบิน1) อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา


'