f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/04/2567 นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567
2 29/04/2567 นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายอนุชิต คูณขุนทด หัวหน้าหมวดทางหลวงโชคชัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
3 22/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน “โครงการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง “ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค – หนองสนวน ระหว่าง กม.82+128 – กม.83+125 ระยะทาง 0.997 กิโลเมตร งบประมาณ 35 ล้านบาท งบประมาณปี 2567
4 01/04/2567 นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายธาดา ข่ายทอง หัวหน้าหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอจักราช และการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
5 29/03/2567 ประชุม “การเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567
6 27/03/2567 ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างและการวางแผนเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
7 26/03/2567 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่ นายช่างโยธาชำนาญงาน งานวางแผน และ นายอนุชาติ สิงห์โตทอง ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงอย่างถาวรและวางแผนการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ
8 26/03/2567 นายอนุชิต คูณขุนทด หัวหน้าหมวดทางหลวงโชคชัย และ นายประสาร ชุมละออง นายช่างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 225 (แยกโชคชัย) ร่วมกับ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จัดประชาคมหมู่บ้านและชาวบ้านหมู่ 3 บ้านป่าหมาก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง การก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
9 24/10/2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
10 18/10/2566 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566