f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชุมบูรณาการอำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงเทศการปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 23/12/2563

นาย ยุทธนา จันทร์งาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 เข้าร่วมประชุมบูรณาการอำนวยความสะดวกการจราจร ช่วงเทศการปีใหม่ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 เผื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาล โดยมี พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุม ณ.ห้องประชุม 3 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา


'