วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. 24/03/2563 24/03/2563 คค 06058/พ.1E/20/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+591 - กม.275+742 LT. และ กม.275+792 - กม.275+892 RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.301 กม. ปริมาณงาน 850 ตร.ม. 24/04/2562 24/04/2562 คค 06058/พ.1E/32/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000-กม.22+585 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 29/01/2562 29/01/2562 คค 06058/พ.1E/28/2562 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/11/2561 19/11/2561 614/60/62/32 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ