วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 - เดือนพฤศจิกายน 2562 02/12/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 15/09/2562 13/09/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562 18/08/2562 16/08/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562 11/08/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 23/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 19/04/2562 19/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2562 05/04/2562 05/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 06/03/2562 06/03/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2562 25/02/2562 25/02/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2561 25/01/2562 25/01/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ