f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 22/05/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม 2566 29/05/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 27/03/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 20/01/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 20/01/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 18/10/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 28/09/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน,พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม 2565 19/08/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2565 22/06/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน , ธันวาคม 2564 และ เดือนมกราคม 2565 11/04/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 23/02/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2564 03/12/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 12/10/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มิถุนายน 2564 01/06/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 สรุปผลการดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้างใน รอบเดือน กันยายน 2564 08/10/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ