วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 30/03/2563 30/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 25/03/2563 25/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 29/01/2563 29/01/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 14/01/2563 14/01/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 25/12/2562 25/12/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 - เดือนพฤศจิกายน 2562 02/12/2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 13/11/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 15/09/2562 13/09/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562 18/08/2562 16/08/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2562 11/08/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2562 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 23/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 19/04/2562 19/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ