วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 11/09/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน , เดือนกรกฏาคม 2563 24/08/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน , พฤษภาคม 2563 18/06/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 20/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 30/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 25/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 29/01/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 14/01/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 25/12/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 - เดือนพฤศจิกายน 2562 01/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 13/11/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 01/08/2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 01/07/2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 01/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนาย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ