f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 08/06/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 18/05/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 28/04/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 01/12/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 01/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 01/10/2563 ประจำเดือน ต.ค.2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2564 30/03/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2564 16/02/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 12/01/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 25/12/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 18/11/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 01/04/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 01/03/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 01/02/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 30/09/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ