f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) 30/07/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 16/04/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563) 30/09/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ยหังสือประจำไตรมทสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 14/07/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) 20/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) 03/02/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ) 03/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2562 16/08/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62 ) 08/07/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62 ถึง มี.ค.62 ) 17/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ