f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เตือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566) 29/05/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) 21/03/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม 2565 - เดือน กันยายน 2565 ) 03/10/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.2565) 22/08/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสราะสำคัญประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 25/05/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 ) 07/01/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ) 28/09/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) 30/07/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 16/04/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563) 30/09/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ยหังสือประจำไตรมทสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 14/07/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) 20/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) 03/02/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ) 03/10/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ