f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2567 ถึงเดือน มิ.ย. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 04/04/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) 15/01/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566) 29/09/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566) 17/07/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เตือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566) 29/05/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) 21/03/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม 2565 - เดือน กันยายน 2565 ) 03/10/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.2565) 22/08/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสราะสำคัญประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 25/05/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 ) 07/01/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ) 28/09/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) 30/07/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 16/04/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ