f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 614/60/67/328 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2567 614/60/67/318 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.7+461 - กม.8+430 LT. ปริมาณงาน 9,494 ตร.ม. 24/06/2567 คค 06058/พ.1E/42/2567 ลงวันที่ 2/07/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 11 ระหว่าง กม.262+500 - กม.263+708 LT. ปริมาณงาน 13,288 ตร.ม. 09/04/2567 3นร.46/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 6 ระหว่าง กม.238+625 - กม.239+680 RT. ปริมาณงาน 13,345 ตร.ม. 09/04/2567 3นร.48/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.226+340 - กม.227+500 LT. ปริมาณงาน 13,618 ตร.ม. 09/04/2567 3นร.47/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 3 ระหว่าง กม.82+157 - กม.83+740 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 3นร.35/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.246+700 - กม.248+402 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 3นร.36/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+461 - กม.8+796 RT. ปริมาณงาน 13,270 ตร.ม. 09/04/2567 3นร.44/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.20+745 - กม.22+000 RT. ปริมาณงาน 13,272 ตร.ม. 09/04/2567 3นร.45/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 614/60/67/233 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.58+200 - กม.60+462 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 3นร.34/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.64+874 - กม.66+955 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 3นร.33/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 4 ระหว่าง กม.17+948 - กม.20+040 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 3นร.32/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.31+500 LT.,กม.31+800 - กม.32+100 LT. และ กม.32+๘๑๙ - กม.34+425 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 3นร.25/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 237 รายการ