วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานก่อสร้างและงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ที่ กม.10+768 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/08/2562 20/08/2562 614/-/62/353 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน โชคชัย - พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.35+321 - กม.36+185 LT., RT. จำนวน 50 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/08/2562 07/08/2562 3นร.40/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. 10/06/2562 10/06/2562 3 นร.38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 จ้างเหมาทำการงานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ที่ กม.30+150 ปริมาณงาน 652 ตร.ม. 04/06/2562 30/05/2562 614/-/62/265 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. 23/05/2562 23/05/2562 3 นร.37/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ป้ายเตือน ด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่ 9 ) ชนิดมีเฟรม และไม่เฟรม สำหรับพื้นและตัวอักษร , เส้นขอบ พร้อมเครื่องหมายสีต่างๆ ปริมาณงาน 17.854 ตร.ม. 16/05/2562 10/05/2562 614/-/62/237 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๕+๕๙๑ - กม.๒๗๕+๗๔๒ LT. และ กม.๒๗๕+๗๙๒ - กม.๒๗๕+๘๙๒ RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๐.๓๐๑ กม. ปริมาณงาน ๘๕๐ ตร.ม. 08/05/2562 08/05/2562 3 นร.36/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.10+000 - กม.40+000 LT.,RT. (เป็นแห่งๆ ) ปริมาณงาน 115.20 ตร.ม. 10/04/2562 04/04/2562 614/-/62/195 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+591 - กม.275+742 LT. และ กม.275+792 - กม.275+892 RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.301 กม. ปริมาณงาน 850 ตร.ม. 02/04/2562 02/04/2562 คค 06058/พ.1E/32/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.292+272 - กม.292+800 LT. ระยะทาง 0.528 กม. ปริมาณงาน 6,164 ตร.ม. 07/03/2562 07/03/2562 3 นร.35/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร และผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว-ดอนขวาง ที่ กม.237+250 LT. - กม.249+050 RT. ปริมาณงาน 2 แห่ง 21/02/2562 20/02/2562 614/-/62/148 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 จ้างเหมาทำการทาสีขอบทางเท้า ขอบแบ่งเกาะถนน ขอบคอสะพาน บน ทล. 304 ตอน วังน้ำเขียว-ดอนขวาง ระหว่าง กม.223+960-กม.242+219,กม.224+851-กม.225+511,กม.225+036-กม.225+195,กม.235+420-กม.236+854 ปริมาณงาน 3,834.50 ตร.ม. 19/02/2562 15/02/2562 614/-/62/145 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ป้าย กม.ย่อย ติดข้างบาริเออร์คอนกรีต ขนาด 15x30 CM.ชนิด Engineer Grade ทล.304 ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง ระหว่าง กม.223+960 - กม.242+214 ทล.226 ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.0+050-กม.30+000 ปริมาณงาน 1,379 แผ่น 19/02/2562 14/02/2562 614/-/62/140 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 จ้างเหมาซ่อมเกจ์วัดความร้อนพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 คัน 18/02/2562 11/02/2562 614/-/62/36 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 07/02/2562 07/02/2562 3นร.34/2562 ลว.18มี.ค.2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ