วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 614/35/63/460 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2563 614/35/63/463 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 จ้างเหมาดันท่อลอด เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 (0100) ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.48+000 และ กม.49+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 12 เมตร 17/09/2563 614/-/63/461 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 614/60/63/462 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/09/2563 614/40/63/458 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 614/60/63/457 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 614/35/63/456 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/09/2563 614/45/63/455 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/09/2563 614/60/63/454 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยว 250 W พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ที่ กม.59+310 (No.27/73) ด้ายซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ปริมาณงาน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 614/-/63/38 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 614/40/63/453 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 08/09/2563 614/30/63/123 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 614/35/63/451 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 614/35/63/450 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 เหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้าง ร่องกลาง และเกาะกลาง ในสายทางสังกัดแขวงฯทล.304(0100)ระหว่าง กม.250+015-กม.267+251,ทล.24(0201)ระหว่าง กม.1+000-กม.39+200-กม.52+500,ทล.2310(0100)ระหว่าง กม.0+000-กม.12+865,ทล.24(0203)ระหว่าง กม.53+517-กม.86+431 ปริมาณงาน 26/08/2563 614/-/63/441 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 849 รายการ