f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/07/2564 614/60/64/341 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 29/07/2564 614/35/64/354 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/07/2564 614/40/64/353 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 จ้างเหมาผลิตและติดตั้ง งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม.34+860 - กม.35+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2564 614/-/64/352 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 จ้างซ่อมเปลี่ยนบู๊ซและสลับพร้อมอุปกรณ์ชุดยกดั๊ม รถหมายเลข 23-6121-97-4 จำนวน 1 คัน 22/07/2564 614/-/64/124 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/07/2564 614/60/64/349 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 จ้างเหมาเปลี่ยนฝาท่อระบายนำ้ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง 3+852 - กม.4+150 LT. ปริมาณงาน 14 แห่ง 22/07/2564 614/-/64/350 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 20/07/2564 614/60/64/347 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/07/2564 614/45/64/345 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 614/30/64/119 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/07/2564 614/45/64/345 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 614/60/64/344 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 16/07/2564 614/45/64/342 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 614/35/64/343 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 16/07/2564 614/40/64/338 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,223 รายการ