วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทล. 24 (0203) ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.53+517 - กม.68+000 และ (0202) ตอน สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.39+200 - กม.52+500 ทล. 224 (0203) ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.25+759 - กม.35+759 - กม.104+799 ปริมาณงาน 614,247 ตร.ม. 09/12/2562 04/12/2562 614/-/63/84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 04/12/2562 614/45/63/83 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 03/12/2562 614/35/63/82 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 02/12/2562 614/35/63/81 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 02/12/2562 614/35/63/80 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 27/11/2562 614/60/63/79 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 27/11/2562 614/60/63/78 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 จ้างเหมาซ่อมทางเท้า ,ทางเชื่อม,เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+769 (บริเวณสี่แยกปักธงชัย) ปริมาณงาน 119 ตร.ม. 28/11/2562 27/11/2562 614/-/63/76 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 614/60/63/77 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 26/11/2562 614/60/63/75 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทล. 224 (0203) ตอน พะโค - หนองสนวน ที่ กม.82+120 RT. และ กม.86+326 RT. ทล.2310 (0100) ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ที่ กม.9+550 RT. ปริมาณงาน 3 แห่ง 27/11/2562 26/11/2562 614/-/63/74 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 25/11/2562 614/60/63/73 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 250 W สูง 9.00 ม. และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ที่ กม.54+720 (ด้านขวาทาง) บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน 26/11/2562 25/11/2562 614/-/63/12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 25/11/2562 614/60/63/72 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 จ้างงานซ่อมป้ายจราจร และหลักนำทาง ที่ กม.11+650 ด้านซ้ายทางร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2562 22/11/2562 614/-/63/11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 485 รายการ