วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 01/04/2563 614/35/63/265 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 จ้างเหมางานทาสีราวสะพาน และบาริเออร์คอรกรีต บนทางหลวงหมายเลข 224 (0203) ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.36+543.078 - กม.76+451 (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 2166 (0100) ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ระหว่าง กม.17+070 - กม.17+263 ปริมาณงาน 3,085 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 01/04/2563 614/-/63/264 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอนหัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.70+000 - กม.73+000 LT.,RT ทางหลวงหมายเลข 2298 ตอนควบคุม 0100 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+063 LT.RT ปริมาณงาน 279,215 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 30/03/2563 614/-/63/251 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/04/2563 30/03/2563 614/45/63/250 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 26/03/2563 614/60/63/248 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 26/03/2563 614/60/63/249 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลาง ทล.224 (0203) ตอน พะโค-หนองสนวน ระหว่างกม.35+759 - กม.104+799 ทล.24 (0202) ตอน สี่แยกปักธงชัย -สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.39+200 - กม.52+000 ทล.2310 (0100) ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.1+000 - กม.12+800 ทล.304 (0501) ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.223+300 - กม.252+015 ทล.24 (0201) ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.39+200 ปริมาณงาน 1,195,638 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/03/2563 26/03/2563 614/-/63/247 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 24/03/2563 614/60/63/243 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 19/03/2563 614/70/63/237 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 18/03/2563 614/45/63/236 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 19/03/2563 614/60/63/238 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 23/03/2563 614/45/63/242 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง รหัสงาน 31300 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.78+463 - กม.86+431 LT. ปริมาณงาน 1,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 23/03/2563 614/-/63/253 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค ? หนองสนวน ตอน 6 ระหว่าง กม.58+920 ? กม.59+840 ( โรงเรียนบุญณดาวิทยา ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 23/03/2563 614/-/63/231 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 4 ระหว่าง กม.55+210 - กม.56+250 ( โรงเรียนชุมชนบ้านนาราก ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 23/03/2563 614/-/63/239 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 653 รายการ