f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เครื่องจักรหมายเลข 74-6118-09-5,25-6539-97-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 614/30/67/84 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-00351-60R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 614/40/67/86 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.60+700 - กม.91+071 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,269 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2567 614/-/67/337 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 614/60/67/327 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 614/60/67/328 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 614/60/67/330 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 614/45/67/331 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 614/60/67/333 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 614/40/67/332 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 614/45/67/325 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 614/40/67/324 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2567 614/35/67/322 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบนบาริเออร์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.221+350 - กม.267+820 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 681 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 614/-/67/326 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2072 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปล้อง - พระบึง ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+600 และทางหลวงหมายเลข 2421 ตอนควบคุม 2421 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขื่อนลำพระเพลิง - สี่แยกลำพระเพลิง ระหว่าง กม.1+175 - กม.1+700 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 01/07/2567 614/-/67/321 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.294+400 - กม.297+015 ปริมาณงาน 1,280 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2567 614/-/67/320 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,521 รายการ