f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 614/30/64/26 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 614/30/64/27 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 จ้างเหมาติดตั้งเป้าล้มลุกสะท้อนแสงสีเหลือง บน ทล.304 (0501) ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.223+925 - กม.242+233 ,ทล.226 (0100) ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.22+050-กม.26+575 ปริมาณงาน 721 ตัว 08/01/2564 614/-/64/133 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 จ้างเช่าหม้อแปลงพร้อมรื้นถอน และติดตั้งหม้อแปลงเก่า ขนาด 30 KVA บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ที่ กม.6+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 614/-/64/141 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 226 (0100) ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.74+700 - กม.75+281 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 614/-/64/140 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 614/40/64/142 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/01/2564 614/60/64/143 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 จ้างซ่อมป้ายจราจรชนิด Very High Intensity Grade และแผ่นปูพื้นคอนกรีต ที่ กม.284+515 ด้านขวาทาง ทล.304 ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 614/-/64/9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/01/2564 614/40/64/135 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 614/40/64/136 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 614/60/64/138 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 614/60/64/139 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 614/60/64/134 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 คัน 08/01/2564 614/-/64/24 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภายในตู้ไฟสัญญาณจราจร ทล.304 ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ที่ กม.295+853 (ทางแยกสนามกีฬา 80 พรรษา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2564 614/-/64/131 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,010 รายการ