f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง บนทางหลวงหมายเลข 224 (0201) ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.6+343 - กม.13+768 และทางหลวงหมายเลข 304 (0501) ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ที่ กม.237+215 LT. รวมปริมาณงาน 853 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2566 614/-/66/292 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2566 614/35/66/290 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2566 614/35/66/289 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2566 614/40/66/287 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2566 614/60/66/288 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2566 614/60/66/286 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2566 614/40/66/285 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2566 614/50/66/282 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2566 614/-/66/281 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2566 614/60/66/280 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2566 614/60/66/279 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2566 614/45/66/277 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2566 614/40/66/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2566 614/60/66/275 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2566 614/60/66/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,041 รายการ