วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 05/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 03/04/2562 614/60/62/191 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ