f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/07/2564 614/60/64/341 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๔+๔๘๒ - กม.๗๕+๒๗๑ ระยะทาง ๐.๗๘๙ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๘,๗๐๐ ตร.ม. 04/03/2563 คค 06058/พ.1E/ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 614/60/62/191 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ