f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 12 ระหว่าง กม.89+004 - กม.90+300 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 73 ต้น) 09/12/2563 คค 06058/พ.1E/ 32 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 11 ระหว่าง กม.25+446 - กม.28+787 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 01/12/2563 คค 06058/พ.1E/ 29 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+145 - กม.39+577 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 179 ต้น) 01/12/2563 คค 06058/พ.1E/ 31 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 7 ระหว่าง กม.15+326 - กม.15+434, กม.29+271 - กม.29+631 และ กม.34+772 - กม.35+478 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 37 ต้น) 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/ 28 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.24+474 - กม.25+480 LT., RT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/ 26 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+906 - กม.11+734 และ กม.14+786 - กม.15+290 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/ 27 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม. 33+259 - กม.35+759 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+000 – กม.62+000 (เป็นแห่ง ๆ) 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/ 24 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอนควบคุม 0100 ตอน แหลมทอง – สระมะค่า ระหว่าง กม.10+950 - กม.12+750 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/ 25 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 020๓ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.61+460 - กม.61+810 ระยะทาง 0.350 กม. ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 11,177 ตร.ม. 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/21/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 13 ระหว่าง กม.26+050 - กม.26+194 LT. และ กม.46+700 - กม.48+975 LT., RT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) 01/12/2563 คค 06058/พ.1E/ 30 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.271+000 - กม.275+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/ 22 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย – หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.53+600 – กม.54+612 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,012 ม.) 30/11/2563 คค 06058/พ.1E/ 23 /2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.59+880 - กม.60+350 ระยะทาง 0.470 กม. ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 12,908 ตร.ม. 27/11/2563 คค 06058/พ.1E/20/2564 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0202 ตอน สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.46+162 - กม.48+000 RT. และ กม.50+093 - กม.50+150 RT. ระยะทาง 1.895 กม. ปริมาณงาน 1.895 กม. 27/11/2563 คค 06058/พ.1E/19/2564 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.36+368 - กม.38+528 LT. ระยะทาง 2.160 กม. ปริมาณงาน 2.160 กม. 27/11/2563 คค 06058/พ.1E/18/2564 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 91 รายการ