วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน) 02/04/2563 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/29/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.228+097–กม.229+105 LT., RT. และ กม.229+741 - กม.230+137 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 02/04/2563 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/28/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 3 ระหว่าง กม.226+034 – กม.227+114 และ กม.227+566 - กม.227+782 เป็นแห่งๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 02/04/2563 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/27/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน – หินดาด ระหว่าง กม.23+009 – กม.24+665 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) 02/04/2563 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/ 26 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+584 – กม.29+908 และ กม.31+386 - กม.32+286 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 02/04/2563 02/04/2563 คค 06058/พ.1E/ 25 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๒+๔๐๐ - กม.๖๓+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๑๖๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2563 26/03/2563 คค 06058/พ.1E/ 24 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.15+294 – กม.16+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 23/03/2563 23/03/2563 คค 06058/พ.1E/ 22 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. 23/03/2563 23/03/2563 คค 06058/พ.1E/20/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ระหว่าง กม.20+600 – กม.22+000 (โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง) ผลผลิต 1 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06058/พ.1E/19/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ระหว่าง กม.223+000 – กม.267+000 ปริมาณงาน 285.00 ตร.ม. ผลผลิต 1 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06058/พ.1E/18/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.288+936 – กม.290+556 ผลผลิต1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 23/03/2563 23/03/2563 คค 06058/พ.1E/ 23 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+850–กม.7+140 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 992 ม.) 23/03/2563 23/03/2563 คค 06058/พ.1E/21/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๕๐+๐๙๓ RT. ระยะทาง ๒.๐๙๓ กม. ปริมาณงาน ๒๓,๙๐๔ ตร.ม. 18/03/2563 18/03/2563 คค 06058/พ.1E/ 16 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.๔๐+๓๕๑ - กม.๔๐+๕๒๑ LT., กม.๔๐+๗๐๐ - กม.๔๑+๐๒๓ RT., กม.๔๕+๑๘๐ - กม.๔๖+๑๖๒ RT., กม.๔๕+๙๐๐ - กม.๔๖+๙๘๗ LT. และ กม.๕๑+๔๗๖ - กม.๕๒+๑๐๐ LT. ระยะทาง ๓.๑๘๖ กม. ปริมาณงาน ๓๗,๘๔๓ ตร.ม. 16/03/2563 16/03/2563 คค 06058/พ.1E/ 15 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๖๗๕ LT., และ กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๗๒๐ RT. ระยะทาง ๓.๓๙๕ กม. ปริมาณงาน ๓๔,๓๗๕ ตร.ม. เงินงบประมาณ 12,000,000.- บาท 18/03/2563 18/03/2563 คค 06058/พ.1E/ 17 /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ