วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน โชคชัย - พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.35+321 - กม.36+185 LT., RT. จำนวน 50 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/08/2562 14/08/2562 3นร.40/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 22/07/2562 คค.06058/พ.4 / 2 /2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 คค.06058/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. 14/06/2562 14/06/2562 3 นร.38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. 29/05/2562 29/05/2562 3 นร.37/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๕+๕๙๑ - กม.๒๗๕+๗๔๒ LT. และ กม.๒๗๕+๗๙๒ - กม.๒๗๕+๘๙๒ RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๐.๓๐๑ กม. ปริมาณงาน ๘๕๐ ตร.ม. 15/05/2562 15/05/2562 3 นร.36/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+591 - กม.275+742 LT. และ กม.275+792 - กม.275+892 RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.301 กม. ปริมาณงาน 850 ตร.ม. 09/04/2562 09/04/2562 คค 06058/พ.1E/32/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.292+272 - กม.292+800 LT. ระยะทาง 0.528 กม. ปริมาณงาน 6,164 ตร.ม. 14/03/2562 14/03/2562 3 นร.35/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 13/02/2562 13/02/2562 3นร.34/2562 ลว.18มี.ค.2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 จ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.๓+๘๕๒ - กม.๓๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ โครงการ 05/02/2562 05/02/2562 3 นร.33/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000-กม.22+585 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 25/01/2562 25/01/2562 คค 06058/พ.1E/28/2562 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.66+100 - กม.68+605 LT. ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 27,712 ตร.ม. 25/12/2561 25/12/2561 3 นร.31/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงโชคชัย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวงแปลง 24774 (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ระหว่าง กม. 22+343 – กม.22+373 ปริมาณงาน 1 หลัง 18/12/2561 18/12/2561 3 นร.32/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ