f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธฺิ์กลาง ระหว่าง กม.282+375 - กม.282+474 LT. ปริมาณงาน 1,308 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 614/-/67/172 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 614/60/67/171 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 614/60/67/170 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 614/60/67/169 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 614/60/67/168 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 614/60/67/167 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เครื่องจักรหมายเลข 25-6972-16-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 614/30/67/40 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. โดคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณํฟิวส์ครบชุด พร้อมฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.233+311 (ด้านขวาทางร่องกลาง) บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 614/-/67/21 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. โคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด พร้อมฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.22+100 (ด้านขวาทาง) บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 614/-/67/22 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.21+275 - กม.23+170 ปริมาณงาน 1,277.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 614/-/67/162 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 614/60/67/163 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 614/60/67/164 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. โคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด พร้อมฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.276+600 (ด้านซ้ายทางร่องกลาง) บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 614/-/67/20 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 614/60/67/160 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 จ้างงานตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.13+700 - กม.21+370 ปริมาณงาน 621 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 614/-/67/159 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,006 รายการ