วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานก่อสร้างและงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ที่ กม.10+768 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/09/2562 03/09/2562 3นร.39/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง 10/09/2562 22/08/2562 614/20/62/348 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง 10/09/2562 22/08/2562 614/20/62/349 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน โชคชัย - พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.35+321 - กม.36+185 LT., RT. จำนวน 50 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/09/2562 12/09/2562 3นร.40/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. 15/07/2562 15/07/2562 3 นร.38/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. 09/07/2562 09/07/2562 3 นร.37/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๕+๕๙๑ - กม.๒๗๕+๗๔๒ LT. และ กม.๒๗๕+๗๙๒ - กม.๒๗๕+๘๙๒ RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๐.๓๐๑ กม. ปริมาณงาน ๘๕๐ ตร.ม. 14/06/2562 14/06/2562 3 นร.36/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.292+272 - กม.292+800 LT. ระยะทาง 0.528 กม. ปริมาณงาน 6,164 ตร.ม. 30/04/2562 30/04/2562 3 นร.35/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 20/03/2562 20/03/2562 3นร.34/2562 ลว.18มี.ค.2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 จ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.๓+๘๕๒ - กม.๓๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ โครงการ 15/03/2562 15/03/2562 3 นร.33/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.66+100 - กม.68+605 LT. ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 27,712 ตร.ม. 12/02/2562 30/01/2562 3 นร.31/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 งานก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงโชคชัย (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) บนที่ดินสงวนกรมทางหลวงแปลง 24774 (จำนวน 1-2-0 ไร่) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ระหว่าง กม. 22+343 – กม.22+373 ปริมาณงาน 1 หลัง 12/02/2562 04/02/2562 3 นร.32/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/11/2561 13/11/2561 614/60/62/29 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ