วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย ? หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.67+925 ? กม.68+825 ( โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 3 นร.2/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหลุมเงิน (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ที่ กม.255+050 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/05/2563 3 นร.52/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบุญมาก (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ที่ กม.72+080 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/05/2563 3 นร.53/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโชคชัย (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ที่ กม.19+860 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/05/2563 3 นร.51/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ที่ กม.10+768 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 3 นร.45/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.226+428 - กม.226+615 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 05/05/2563 3นร.48/2563 ลว. 5/05/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ระหว่าง กม.9+514-กม.10+850 (โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก) ผลผลิต 1 แห่ง 30/04/2563 3 นร.47/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.59+031- กม.59+895 LT. และ กม.58+995 - กม.59+895 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 12/05/2563 3 นร.50/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.56+117- กม.57+017 LT. และ กม.56+117 - กม.56+981 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 12/05/2563 3 นร.49/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง บริเวณ กม.๒๓๗+๒๑๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/04/2563 3นร.38/2563 ลว. 24 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน) 21/04/2563 3 นร.23/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.228+097–กม.229+105 LT., RT. และ กม.229+741 - กม.230+137 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 27/04/2563 3 นร.41/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 3 ระหว่าง กม.226+034 – กม.227+114 และ กม.227+566 - กม.227+782 เป็นแห่งๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 27/04/2563 3 นร.42/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน – หินดาด ระหว่าง กม.23+009 – กม.24+665 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) 27/04/2563 3 นร.44/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+584 – กม.29+908 และ กม.31+386 - กม.32+286 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 27/04/2563 3 นร.43/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ