f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+145 - กม.39+577 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 179 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม. 33+259 - กม.35+759 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+000 – กม.62+000 (เป็นแห่ง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.61+460 - กม.61+810 ระยะทาง 0.350 กม. ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 11,177 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 12 ระหว่าง กม.89+004 - กม.90+300 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 73 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอนควบคุม 0100 ตอน แหลมทอง – สระมะค่า ระหว่าง กม.10+950 - กม.12+750 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 5 ที่ กม.70+197 (สามแยกสระมะค่า) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค – หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.79+800 – กม.96+532 LT., RT. (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 964 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.37+098 – กม.38+110 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,008 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย – หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.53+600 – กม.54+612 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,012 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.271+000 - กม.275+000 (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 80 รายการ