วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.226+428 - กม.226+615 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ระหว่าง กม.9+514-กม.10+850 (โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ระหว่าง กม.9+514-กม.10+850 (โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก) ผลผลิต 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ที่ กม.10+768 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโชคชัย (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล – โชคชัย ที่ กม.19+860 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบุญมาก (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ที่ กม.72+080 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหลุมเงิน (1 หลัง) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ที่ กม.255+050 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.56+117 – กม.57+017 LT. และ กม.56+117 - กม.56+981 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/04/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.59+031- กม.59+895 LT. และ กม.58+995 - กม.59+895 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100-กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย-หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT.,กม.67+000-กม.70+400 RT.และ กม.73+527-กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน). เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 48 รายการ