f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/06/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.7+461 - กม.8+430 LT. ปริมาณงาน 9,494 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 3 ระหว่าง กม.82+157 - กม.83+740 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
3 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 4 ระหว่าง กม.17+948 - กม.20+040 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 4 ระหว่าง กม.17+948 - กม.20+040 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
5 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.31+500 LT.,กม.31+800 - กม.32+100 LT. และ กม.32+819 - กม.34+425 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.58+200 - กม.60+462 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
7 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.64+874 - กม.66+955 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
8 17/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.246+700 - กม.248+402 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
9 11/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.246+700 - กม.248+402 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/04/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.64+874 - กม.66+955 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 258 รายการ