วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100-กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย-หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT.,กม.67+000-กม.70+400 RT.และ กม.73+527-กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน). เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+584 – กม.29+908 และ กม.31+386 - กม.32+286 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน – หินดาด ระหว่าง กม.23+009 – กม.24+665 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว– ดอนขวาง ตอน 3 ระหว่าง กม.226+034 – กม.227+114 และ กม.227+566 - กม.227+782 เป็นแห่งๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.228+097 – กม.229+105 LT., RT. และ กม.229+741 - กม.230+137 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๒+๔๐๐ - กม.๖๓+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๑๖๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.288+936 – กม.290+556 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 05/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+850–กม.7+140 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 992 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 05/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.15+294 – กม.16+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 05/03/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่–สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 –กม.24+076 LT. ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ