f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/05/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.5+200 - กม.6+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/02/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.2421 ตอนสี่แยกลำพระเพลิง-กระโทก ระหว่างกม.45+555-กม.46+627 และกม.47+261-กม.48+327 ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 25/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 12 ระหว่าง กม.68+932 - กม.69+508 LT,.RT. และ กม.70+436 - กม.70+724 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 13 ระหว่าง กม.70+760 - กม.71+372 LT., กม.76+991 - กม.77+387 LT. และ กม.76+991 - กม.77+423 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 14 ระหว่าง กม.77+423 - กม.77+711 LT., กม.77+459 - กม.77+711 RT., กม.78+576 - กม.78+972 LT.,RT. และ กม.79+475 - กม.79+511 LT. ผลผลิต1แห่ง (ปริมาณงาน 43ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 15 ระหว่าง กม.79+475 - กม.80+231 RT. และ กม.79+547 - กม.80+267 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 16 ระหว่าง กม.80+267 - กม.81+023 RT. และ กม.80+303 - กม.81+023 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 17 ระหว่าง กม.81+059 - กม.81+815 LT. และ กม.81+059 - กม.81+779 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๘+๑๖๕ - กม.๙๘+๕๖๑ RT.และ กม.๙๙+๓๓๒ - กม.๑๐๔+๓๗๒ RT.ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๕๓ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.54+250 – กม.54+286 LT.,RT. และ กม.55+314 - กม.55+962 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 190 รายการ