วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/08/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว Roadway Lighting 9.00 M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With Hight Pressure Sodium Lamp 250 Watts ,Cut - Off ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน โชคชัย - พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.35+321 - กม.36+185 LT., RT. จำนวน 50 ต้น ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/06/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/05/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.๖๕+๐๖๒ - กม.๖๖+๐๐๐ LT. และ กม.๗๒+๓๓๕ - กม.๗๒+๙๐๐ LT. ระยะทาง ๑.๕๐๓ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๔๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/05/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๕+๕๙๑ - กม.๒๗๕+๗๔๒ LT. และ กม.๒๗๕+๗๙๒ - กม.๒๗๕+๘๙๒ RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง ๐.๓๐๑ กม. ปริมาณงาน ๘๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/04/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+591 - กม.275+742 LT. และ กม.275+792 - กม.275+892 RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.301 กม. ปริมาณงาน 850 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 05/03/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.292+272 - กม.292+800 LT. ระยะทาง 0.528 กม. ปริมาณงาน 6,164 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000- กม.22+585 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) เปลี่ยนแปลงแผน
8 23/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HIGHWAYS MAINTENANCE SYSTEM) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.๓+๘๕๒ - กม.๓๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ โครงการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 14/01/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่-สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000- กม.22+585 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/12/2561 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.66+100 - กม.68+605 LT. ระยะทาง 2.505 กม. ปริมาณงาน 27,712 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ