f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เครื่องจักรหมายเลข 74-6118-09-5,25-6539-97-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-00351-60R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2567 ถึงเดือน มิ.ย. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2567 50,471.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2567 09/07/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.60+700 - กม.91+071 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,269 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2567 498,373.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 276,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 129,586.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 495,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 100,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 21,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 7,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 11,245.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2567 297,759.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบนบาริเออร์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.221+350 - กม.267+820 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 681 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 142,577.14 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,645 รายการ