f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธฺิ์กลาง ระหว่าง กม.282+375 - กม.282+474 LT. ปริมาณงาน 1,308 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 499,769.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 26,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 13,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 101,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 78,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 73,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เครื่องจักรหมายเลข 25-6972-16-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 67,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. โดคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณํฟิวส์ครบชุด พร้อมฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.233+311 (ด้านขวาทางร่องกลาง) บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 38,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. โคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด พร้อมฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.22+100 (ด้านขวาทาง) บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 38,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.21+275 - กม.23+170 ปริมาณงาน 1,277.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 496,426.88 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 54,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 48,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. โคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด พร้อมฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.276+600 (ด้านซ้ายทางร่องกลาง) บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 38,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 133,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างงานตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0201 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.13+700 - กม.21+370 ปริมาณงาน 621 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 430,616.34 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,437 รายการ