f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาติดตั้งเป้าล้มลุกสะท้อนแสงสีเหลือง บน ทล.304 (0501) ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.223+925 - กม.242+233 ,ทล.226 (0100) ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.22+050-กม.26+575 ปริมาณงาน 721 ตัว 08/01/2564 185,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเช่าหม้อแปลงพร้อมรื้นถอน และติดตั้งหม้อแปลงเก่า ขนาด 30 KVA บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ที่ กม.6+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 25,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 226 (0100) ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.74+700 - กม.75+281 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 36,685.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 5,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/01/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างซ่อมป้ายจราจรชนิด Very High Intensity Grade และแผ่นปูพื้นคอนกรีต ที่ กม.284+515 ด้านขวาทาง ทล.304 ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 10,001.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/01/2564 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 5,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 48,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 12/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 คัน 08/01/2564 5,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,069 รายการ