วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทล. 24 (0203) ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.53+517 - กม.68+000 และ (0202) ตอน สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.39+200 - กม.52+500 ทล. 224 (0203) ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.25+759 - กม.35+759 - กม.104+799 ปริมาณงาน 614,247 ตร.ม. 04/12/2562 233,413.86 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 136,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 10,904.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 24,534.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 235,164.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 - เดือนพฤศจิกายน 2562 01/10/2562 158,358.97 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/11/2562 90,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาซ่อมทางเท้า ,ทางเชื่อม,เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+769 (บริเวณสี่แยกปักธงชัย) ปริมาณงาน 119 ตร.ม. 27/11/2562 262,449.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/11/2562 40,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทล. 224 (0203) ตอน พะโค - หนองสนวน ที่ กม.82+120 RT. และ กม.86+326 RT. ทล.2310 (0100) ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ที่ กม.9+550 RT. ปริมาณงาน 3 แห่ง 26/11/2562 431,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 22,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 250 W สูง 9.00 ม. และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ที่ กม.54+720 (ด้านขวาทาง) บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน 25/11/2562 38,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 154,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 511 รายการ