วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 24,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมางานทาสีราวสะพาน และบาริเออร์คอรกรีต บนทางหลวงหมายเลข 224 (0203) ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.36+543.078 - กม.76+451 (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 2166 (0100) ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ระหว่าง กม.17+070 - กม.17+263 ปริมาณงาน 3,085 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 240,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอนหัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.70+000 - กม.73+000 LT.,RT ทางหลวงหมายเลข 2298 ตอนควบคุม 0100 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+063 LT.RT ปริมาณงาน 279,215 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 488,626.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/03/2563 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 30/03/2563 62,640,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 52,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน) 02/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.228+097–กม.229+105 LT., RT. และ กม.229+741 - กม.230+137 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 02/04/2563 2,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 3 ระหว่าง กม.226+034 – กม.227+114 และ กม.227+566 - กม.227+782 เป็นแห่งๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 02/04/2563 2,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน – หินดาด ระหว่าง กม.23+009 – กม.24+665 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) 02/04/2563 2,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+584 – กม.29+908 และ กม.31+386 - กม.32+286 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 02/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 5,655.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลาง ทล.224 (0203) ตอน พะโค-หนองสนวน ระหว่างกม.35+759 - กม.104+799 ทล.24 (0202) ตอน สี่แยกปักธงชัย -สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.39+200 - กม.52+000 ทล.2310 (0100) ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.1+000 - กม.12+800 ทล.304 (0501) ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.223+300 - กม.252+015 ทล.24 (0201) ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.39+200 ปริมาณงาน 1,195,638 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/03/2563 454,342.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 25/03/2563 62,940,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 97,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 706 รายการ