วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 85,300.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2563 11,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาดันท่อลอด เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 (0100) ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.48+000 และ กม.49+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 12 เมตร 17/09/2563 14,676.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 155,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 11/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/09/2563 5,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 35,296.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/09/2563 173,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/09/2563 97,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยว 250 W พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ที่ กม.59+310 (No.27/73) ด้ายซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ปริมาณงาน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 38,284.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 08/09/2563 12,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 26,913.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 197,318.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 900 รายการ